Terug naar Particulier

Periodieke schenkingen

U kunt Holland Baroque ook structureel ondersteunen. Holland Baroque heeft een ANBI-status en dat levert u tevens een fiscaal voordeel op. Uw gift is volledig aftrekbaar wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U schenkt ten minste 5 jaar achtereen hetzelfde bedrag
  • De jaarlijkse schenking bedraagt minimaal 250 euro
  • Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst
  • Door belastingvoordeel krijgt u meer dan de helft terug van de belastingdienst
  • In het gunstigste geval kost u dit maar 38% van het gedoneerde bedrag
  • Gedurende de looptijd van uw periodieke schenking bent u automatisch boezemvriend
  • Bij een periodieke schenking vanaf 1.000 euro per jaar bent u tevens automatisch zielsverwant
  • Bij overlijden stopt de periodieke schenking automatisch

Met de schenkcalculator kunt u eenvoudig uitrekenen hoeveel uw gift kost én oplevert. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst. Download hier direct een schenkingsovereenkomst voor het periodiek schenken aan Holland Baroque.

Nalatenschap

Door Holland Baroque op te nemen in uw testament zorgt u dat barok toekomst heeft. Op de volgende manieren kunt u Holland Baroque opnemen in uw testament.

Erfstelling
Door Holland Baroque als (mede) erfgenaam te benoemen in uw testament geeft u Holland Baroque, samen met andere eventuele overige erfgenamen, recht op uw nalatenschap. Tevens worden volgens de bepalingen in het testament uw bezit verdeeld onder alle erfgenamen. Ook erfstellingen onder voorwaarden – zodat uw persoonlijke wensen kunnen worden gerealiseerd – behoren tot de mogelijkheden.

Legaat
In uw testament kunt u opnemen dat u Holland Baroque een legaat nalaat. Dit is een bepaling die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (instrument, collectie, grond, aandelen et cetera) nalaat aan Holland Baroque. Zo zou u bijvoorbeeld jonge musici ondersteunen in ons Samama Fellowship. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van uw nalatenschap.

Vrijstelling belasting
Over nalatenschap wordt tot ca. 40% erfbelasting geheven. Holland Baroque heeft een ANBI-status en is daarom vrijgesteld van deze erfbelasting waardoor uw bijdrage in zijn geheel ten goede komt aan Holland Baroque. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
Bereken hier hoeveel belastingvoordeel u kunt krijgen als u Holland Baroque steunt.

Jaarverslagen Holland Baroque

Praktische informatie

Meer informatie? Neem gerust contact op via info@hollandbaroque.com of +31 (0)30 2751840.


Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en maak kans op een cd