Terug naar Educatie & Talent

Holland Baroque maakt gevarieerde programma’s voor een breed publiek. Hoe komen die programma’s tot stand? Welke afwegingen maken we daarbij? Hoe verloopt een artistiek proces? Holland Baroque biedt studenten inzicht in haar werkwijze.

Voor het mbo biedt Holland Baroque op de onderwijspraktijk afgestemde projecten. De studenten maken kennis met artistieke processen en verkrijgen inzicht in de totstandkoming van een concertprogramma. De studenten bezoeken hierbij repetities en concerten en gaan in gesprek met de musici.

In het hbo werkt Holland Baroque met studenten van verschillende faculteiten aan projecten die bijdragen aan ideeënvorming over bijvoorbeeld de toekomst van klassieke muziek en de vorm van een concert. Vaak gebeurt dit in kortlopende, intensieve projecten waarbij de onderzoeksopdracht van de studenten centraal staat. 

Voor meer informatie over de educatieve mogelijkheden kunt u contact opnemen met Emma van Schoonhoven via emma@hollandbaroque.com.