Menu
15.10.2017

J.S. Bach: Die gesungene Kunst der Fuge

De complete Kunst der Fuge noot voor noot zoals Bach het geschreven heeft, in een hertaling van Harry van der Kamp.

Programma en teksten
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Die gesungene Kunst der Fuge  

Contrapunctus 1
Pars est magnitudo magnitudinis minor maioris, cum minor metitur maiorem.                                                      
Een kleinere grootheid maakt deel uit van een grotere grootheid, wanneer die kleinere de afmeting bepaalt van de grotere.
(Christoph Clavius, 1538-1612)

Contrapunctus 2
Du hast mich, o Gott! Vater mild,                                                  
U hebt mij, O God, milde vader,

Contrapunctus 3
Gemacht zu deinem Ebenbild.                            
Geschapen naar uw gelijkenis.

Contrapunctus 4
Vergehen müßt ich ohne dich,                     
Zónder u moet ik wel vergaan,

Contrapunctus 5
In dir web, leb und schwebe ich.                                                     
Mét u weef, leef en zweef ik.
(Bodo von Hodenberg, 1604-1650)

Contrapunctus 6
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.
Het hart heeft zijn overwegingen die het verstand helemaal niet kent.
(Blaise Pascal, 1623-1667)

Contrapunctus 7
Gott heilger Geist, du höchste Kraft, Deß Gnad in mir alles schafft, Ist etwas Guts am Leben mein,                                 
So ist es alles lauter dein.      
God, Heilige Geest, hoogste macht,
Wiens genade mij tot alles in staat stelt,
Zo er iets goed is aan mijn leven,
Dan heb ik dat alles aan u te danken.
(Bodo von Hodenberg)

Contrapunctus 8 [instrumentaal]

Contrapunctus 9
Drum dank ich dir mit Herz und Mund, O Gott,   
Für alle Güte, Treu und Gnad                                          
Die meine Seel empfangen hat.                                     
Zo dank ik u met hart en mond, o God,
Voor alle goedheid, trouw en genade
Die mijn ziel ontvangen heeft.  
(Bodo von Hodenberg)

Contrapunctus 10
Du bist mein Fürsprach allezeit,                                                      
Mein Heil mein Trost und meine Freud.  
U bent mijn voorspraak te allen tijde,
Mijn geluk, mijn troost en mijn vreugde.
(Bodo von Hodenberg)

Contrapunctus 11
Errettet hast du mich gar oft,                                                           
Ganz wunderlich und unverhofft,                                                  
Da nur ein Schritt, ja nur ein Haar                                                 
Mir zwischen Tod und Leben war.              
U hebt mij zelfs dikwijls gered,
Heel wonderbaarlijk en onverhoopt,
Toen er slechts één stap, slechts één haar
Tussen mijn leven en de dood was.
(Bodo von Hodenberg)

Contrapunctus 12
Erlaß mir meine Sündenschuld                                      
Und hab mit deinem Knecht Geduld;                                           
Zünd in mir Glauben an und Lieb,                                
Zu jenem Leben Hoffnung gib.    
Scheld mij de schuld van mijn zonden kwijt
En heb geduld met uw knecht;
Steek het vuur van het geloof en de liefde in mij aan
En bied hoop aan dit leven.
(Bodo von Hodenberg)

Contrapunctus 13
Gott Sohn, du hast mich durch dein Blut                
Erlöset von der Höllenglut.           
Zoon van God, u hebt mij door uw bloed
Bevrijd van het gloeiende hellevuur.
(Bodo von Hodenberg)

Contrapunctus 14
Proportionis regula aurea est,                                                         
quae tribus datis numeris proportionalibus,       
multiplicatione et divisione,                                                             
quartum proportionalem invenit.                                                
De gulden regel voor proportie is, dat bij drie
gegeven evenredige getallen (op elkaar passende
thema’s) het vierde evenredige getal (daarbij
passende thema) te vinden is.
(Adrianus Metius, 1571 -1635)
Helmond
Auditorium Elkerliek Ziekenhuis
Zondag 15 oktober 20.00 uur
© Holland Baroque 2015 Privacy statement Design by Smel