Menu

ANBI

Holland Baroque heeft een ANBI-status, waardoor uw gift een fiscaal voordeel met zich meebrengt.

U mag uw gift aan Holland Baroque met een multiplier van 25% verhogen.
De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.
Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar.
Bij een jaarlijks bedrag vanaf € 150,- neemt Holland Baroque de notariskosten voor haar rekening.

Rekenvoorbeeld:
Stel u schenkt € 1000,- per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125%, wat dus een aftrekpost van € 1.250,- oplevert. Bij het toptarief van 52% krijgt u van elke € 1.000,- dus € 650,- van de fiscus terug.
Een gift van € 1.000,- kost u dus in feite € 350,-.

Gewaarmerkte jaarrekening 2016.pdf

© Holland Baroque 2015 Privacy statement Design by Smel